Adjectives / Sıfatlar

Bir ismin nasıl olduğunu tarif eden kelimelere “ADJECTIVE” (sıfat) diyoruz ingilizcede.

Örneğin ;

good : iyi / a good man : iyi bir adam (”a” nin yerine dikkat)
Ahmet is a good man : Ahmet iyi bir adamdır.
Nasıl bir adam ? İyi bir adam. İyi kelimesi “adam” kelimesini (isim) tarif ediyor. Dolayısıyla “good” bir sıfattır.

bad : kötü / a bad memory : kötü bir anı.
I had a bad memory : Kötü bir anım vardı (sahipitim)
Nasıl bir anı ? Kötü bir anı. Kötü kelimesi anı kelimesini (isim) tarif ediyor. Dolayısıyla “bad” bir sıfattır.

pretty : güzel / a pretty woman : güzel bir kadın
ugly : çirkin / an ugly girl : çirkin bir kız
cheap : ucuz / a cheap car : ucuz bir araba
expensive : pahalı / an expensive flat : pahalı bir daire

Adverbs / Zarflar :

Bir eylemin nasıl olduğunu (yapıldığını) tarif eden kelimeler “ADVERB” (Zarf) diyoruz ingilizcede

Örneğin ;

slowly : yavaşça / I walk slowly : Ben yavaş (şekilde) yürürüm.
loudly : sesli (yüksek şekilde) / He talks loudly : O yüksek sesli konuşur.

“Adverb”leri genellikle “adjective” lerden (yani sıfatlardan) sıfatın sonuna “ly” getirmek suretiyle türetiriz.
slow : yavaş / slowly : yavaş şekilde
loud : yüksek (ses) / loudly : yüksek şekilde vs
nice : güzel / nicely : güzel şekilde vs.

Bu arada düzensiz (irregular) diye adlandırdığımız bazı durumlar vardır. Örneğin ;

fast : hızlı / fast : hızlı şekilde. Yani ” He drives fast : O hızlı (şekilde) sürer. ( Nasıl sürer ? Hızlı sürer)
good : iyi / well : iyi şekilde. Yani “He treats me well : O bana iyi (şekilde) muamele eder. (Nasıl .. eder ? İyi .. eder)