Imperative / Emir Kipi

İngilizce’de emir vermek için fiilin infinitive halini kullanırız doğrudan. Örneğin; “to go” : gitmek
go : git /to come : gelmek, come : gel / to sit : oturmak, sit : otur

Ayrıca, emir cümlelerini “normal olarak” fiille başlatırız. Stay at home : Evde Kal

Örnek cümleler :
Come to my office tomorrow : Yarın benim ofisime gel.
Pay your bill, please : Hesabınızı ödeyin (öde) lütfen.
Bring some water please : Biraz (bir miktar) su getir (getirin) lütfen.