İNGİLİZCEDE ŞAHIS ZAMİRLERİ :

I   : Ben
You   : Sen
He / She / It   : O (Erkek, Dişi; Cansız-ve hayvan)

We   : Biz
You   : Siz
They   : Onlar
Me   : Beni, bana
You   : Seni, Sana
Him /Her / It   : Onu, ona

Us   : Bizi, bize
You   : Sizi, size
Them   : Onları, onlara

Myself : Kendim
Yourself : Kendin
Himself /Herself /Itself : Kendi

Ourselves : Kendimiz
Yourselves : Kendiniz
Themselves : Kendileri

Mine   : Benimki
Yours   : Seninki
His / Hers / Its   : Onunki

Ours   : Bizimki
Yours   : Sizinki
Theirs   : Onlarınki

My : Benim
Your : Senin
His / Her /Its : Onun

Our : Bizim
Your : Sizin
Their : Onların

AYRINTILI TABLOYA BAKINIZ