İngilizcede, “eğer …” diye başlayan cümleler vardır. Yani birşeyin olması başka birşeyin olması haline veya şartına bağlı olabilir.

CONDITIONAL CÜMLELERİ 4 AYRI TİPTE İNCELEYEBİLİRİZ:

CONDITIONAL 0 (If you heat water to 100 degress it boils)
CONDITIONAL 1 (If I go to school tomorrow I will meet Jane)
CONDITIONAL 2 (If I had another chance I would not miss it)
CONDITIONAL 3 (If I had passed the exam I would have spent my holiday in UK)

CONDITIONAL 0

Genellikle geçerli veya doğru olan birşeyden bahsederken bu kurguyu kullanırız

Örnekler :

If women eat too much, they put on weight / Kadınlar çok yerlerse kilo alırlar.
If a young man goes to bed late, he sleeps until late / Eğer genç bir adam geç yatarsa, geç sate kadar uyur.
If you are a doctor, you take care of patients / Eğer bir doktorsan hastalara bakarsın.

(If cümlesinin her mydana geldiği durumda netice olarak ikinci cümlede meydana gelir)

CONDITIONAL 1

Örnek;

Eğer onu görürsem mesajını veririrm (ona) . derken
If I see her I will give her your message .. şeklinde kurarız cümleyi.

Dikkat edilirse, “I give her your message” demiyoruz (yani veririm kelimesinin tercüme olarak bire-bir karşılığı). Çünkü, mesajı “gelecekte” vereceğim aslında. Dolayısıyla “will” kullanıyoruz.

Burada, 1 olasılık var. Nedir ? Onu görebilirim. Bunun neticesinde ne olacak ? Mesajı vereceğim.

Başka bir örnek :

If Jane earns enough money, she will buy a new car.
(Eğer) Jane yeterli para kazanırsa yeni bir araba satın alır (alacak).

If you do not listen to me you will not understand this sentence.
Beni dinlemezsen bu cümleyi anlamazsın (anlamayacaksın)

CONDITIONAL 2

Bu kalıpta, şu anda gerçek olmayan birşeyi, “öyle olsaydı diye hayal ederek/düşünerek, neticesinde ne olurdu .. onu söyleriz.
Bu kalıpta, birinci cümlecikte (IF ile cümle) past simple kullanırız (Eğer .. dı ..)
Diğer cümlecikte ise would + verb (fiil) kullanırız.

Örnek;

Benim çok param yok. Eğer olsaydı ….

If I had much money, I would buy a helicopter / Çok param olsaydı bir helikopter satın alırdım.
If I were in England, I would go to a club eevery night / Eğer İngilterede olsaydım her akşam bir kulübe giderdim

CONDITIONAL 3

Kullanıldığı durum : Geçmişte olan birşey başka türlü olsaydı …. şöyle şöyle olurdu ..
Birinci (If li) cümlecikte, past perfect yani had + verb 3
İkinci cümlecikte would + present perfect

Örnek

If I had visited Antalya last week, I would have seen my uncle / Geçen hafta Antalya’ya gitmiş olsaydım amcamı görürdüm
If you had worked hard last year, You would have earned enough money / Geçen sene sıkı çalışmış olsaydın yeterince para kazanırdın.